Markazning asosiy vazifalari:

-Yukori sifatli va xalqaro talablar darajasida ihtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatshpga davat etilgan yuqori tehnologiyali moddiy bazasini shakllantirish:

-Kardiologik kasalliklarni tashhisi, davolash va profilaktikasi bo'yicha axoli ning ihtisoslashtirilgan, yuqori tehnologiyali tibbiy yordam ko'rsatishga bo'lgan talabini kondirish.

 

1.Yurak qon tomir sistemasi kasalliklari bo'lgan kuyidagi bemorlarga:

-Davlatning qo'llab quvvatlashga muhtoj bo'lgan shahslarga (imtiyozli toifa) polik linnkaning mavjud $fin fondi va qabul qilish quvvatining 20 foizgacha hajmda davlat byudjeti mablaglari hisobiga.

-O'zbekiston Respublikasi fukorolariga shuningdek xorijiy fukarolarga va fukaroligi bulmagan shaxslarga ustun darajada pullik tashhis kuyishning zamonaviy usul darini joriy etish va yukori malakali ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam k$fsatish.

2.Mavjud tibbiyot texnikasi parki va apparatlarini doimiy ravishda yangilash va zamonaviylashtirishni ta'minlash markazning jaxon yutuqlari darajasida ihtisoslash tnrilgan yuqori malakali kardiologiya yordami imkonini beruvchi zamonaviy tibbiyot uskunalari bilan jihozlash;

3.Markaz faoliyatini to'lik o'zini - o'zi mablag bilan ta'minlash va o'zini - o'zi koplash shartlarida ta'minlash uchun moliyaviy va modtsiy texnik resurslarni jalb etish yuzasidan menejmentni va marketing ishlarini tashkil etish.

4.Markaz tibbiyot xodimlarining kasb darajasini doimiy ravishda oshirish va takomillashtirish, shu jumladan mutaxassislarning yurak-qon tomir patologiyasi tashxisi va davolashning zamonaviy usullari bo'yicha yetakchi xorijiy tibbiyot o'quv kftlari, klinikalarida stajirovkada bo'lishlarini tashkil etipt xisobiga opshrish va takomil lashtirish.

5.Asosiy yurak-qon tomir kasalliklari bo'lgan bemorlar profilaktikasi, tashhisi va ularning davolashning ilgor o'z usullari va texnalogiyalarini ishlab chiqish va tibbiyot amaliyotiga joriy etishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borish.

6.Arterial gipertoniyasi, yurak ishemik kasalligi va ularni rivojlantirish xavfini tug'diruvchi omillar profilaktikasi bo'yicha maqsadli dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda faol ishtirok etish.

-Tasarrufidagi soha bo'yicha davlat islohatlarini amalga oshirish;

-Viloyat, aholisiga zamonaviy talablar asosida to'la, yuqori malakali davolash, tashhis qo'yish, uslubiy va maslahat yordamlarini tashkil etish;

-Sog'likni saklash profilaktika zamonaviy yo'nalishlarini kengaytirish, sog'lom turmush tarzini ommalashtirish;

-Kardiologik hizmat jarayonini viloyat bo'yicha muvofiqlashtirib borish, tumanlarda kardiologik hizmatlarni tashkil etish va ular faoliyatini kuchaytirish;

-Statistik tahlil, hisobot va ma'lumotlarning aniq, qiyosiy va asosli standartlash, monitoring shaklida bo'lishiga eripshsh;

-Sohaning dolzarb muammolaridan bulgan xafaqon kasalligi, yurakning ishemik kasalliklari va o'tkir miokard infarkti bilan kasallanish, o'lim, nogironlikning etiologik, ma'naviy, ijtimoiy omillarini o'rganish va ularni kamaytirish chora-tadbir larini ishlab chikish;

-Litsenziyalar asosida o'zini-o'zi moliyalashtirish hisobiga mablag'ni topishini yo'lga qo'yish.

-Axoli orasida kardiologik kasallanish va nogironlikning sabablarini o'rganish;

-O'smir va balog'at yoshidagi ayollar orasida kardiologik kasallanish va nogiron likni sabablarini o'rganish;

 

-Davolashning ihtisoslashgan va uning afzalliklarini aholi o'rtasida targ'ibot qilish.